Not too good.

Hai, adım Umay.İkizler burcu, Ankarada yaşayan biriyim.Sıkılınca kafayı yiyen biri olabiliyorum.Değişik tarzım ve anormal davranışlarım olabilir.Esmerim.
Ha bide The vampire diaries ve The walking dead favori dizilerimin arasındadır.

Biz küçükken çirkin cadıdan çirkin olduğu için değil, kötülük yaptığı için nefret ettik. Eğer cadı güzel ama kötü, prenses çirkin ama iyi olsaydı biz yine cadıdan nefret ederdik.

sokaklambasiasigi:

aynen öyle 

(Kaynak: bayanbursin, obayangozluk gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
< head>
Tumblr Mouse Cursors