Not too good.

Hai, adım Umay.İkizler burcu, Ankarada yaşayan biriyim.Sıkılınca kafayı yiyen biri olabiliyorum.Değişik tarzım ve anormal davranışlarım olabilir.Esmerim.
Ha bide The vampire diaries ve The walking dead favori dizilerimin arasındadır.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
< head>
Tumblr Mouse Cursors